អ្នកបើកបរ

ធាតុ ប្រភេទ ទាញយក
ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពស្លាកសញ្ញា 4 អ៊ីញ និងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពចល័ត WP-Q3A កម្មវិធីបញ្ជា អ្នកបើកបរ ទាញយក
បង្កាន់ដៃ និងកម្មវិធីបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពចល័តអព្យាក្រឹត (សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 58mm និង 80mm / 2 inch និង 3 inch label printer) អ្នកបើកបរ ទាញយក
Winpal Receipt & Mobile Printer Driver (សាកសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនព្រីន 58mm និង 80mm / 2 inch និង 3 inch label printer) អ្នកបើកបរ ទាញយក